Sau kiểm toán, lợi nhuận TDH giảm 46% so với báo cáo tự lậpKinh doanh

Sau kiểm toán, lợi nhuận TDH giảm 46% so với báo cáo tự lậpTừ tăng trưởng so với 2017, năm 2018 lợi nhuận TDH suy giảm 29%, theo báo cáo kiểm toán.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply