Sau FTSE Vietnam ETF, đến lượt VNM ETF thêm POW vào danh mục trong kỳ review quý 2/2019Kinh doanh

Sau FTSE Vietnam ETF, đến lượt VNM ETF thêm POW vào danh mục trong kỳ review quý 2/2019Sau đợt cơ cấu danh mục này, số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF sẽ giảm xuống còn 16 với tổng tỷ trọng 70,59%, thấp hơn mức 72,33% trong đợt cơ cấu quý 1/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply