Sau đa cấp, BOTV gài bẫy dịch vụ kênh YouTube nghìn USD như thế nào?Kinh doanh

Xây dựng cộng đồng làm YouTube với “giấc mơ triệu đô” nhưng những người tham gia BOTV chỉ tập trung bán kênh để kiếm hoa hồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply