Sau biến động cổ đông lớn, Imexpharm (IMP) lên kế hoạch chia thưởng tiền và cổ phiếu tổng tỷ lệ 40%Kinh doanh

Nếu thực hiện thành công các phương án phát hành trên, vốn điều lệ của Imexpharm sẽ tăng từ 494 tỷ đồng lên 642 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply