SASCO chia cổ tức, gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn nhận về khoảng 48 tỷ đồngKinh doanh

SASCO dự chi 107 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 trong đó ACV sẽ nhận 53 tỷ đồng do nắm giữ 49,1% cổ phần trong khi gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng sẽ nhận về khoảng 48 tỷ đồng nhờ sở hữu hơn 45,3% cổ phần.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply