Sắp nắn lại dòng chảy của nguồn tiền gửi lớnKinh doanh

Bắt đầu từ tháng 11 tới, nếu không có gì thay đổi, dòng chảy một nguồn tiền gửi lớn trong hệ thống ngân hàng dự kiến sẽ được nắn lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply