Sập mạng ngày Black Friday, các hãng bán lẻ mất 9 triệu USD doanh thuKinh doanh

Vấn đề nghẽn mạng của Walmart sẽ ảnh hưởng đến khoảng 3,6 triệu khách hàng. Với thời gian khắc phục hơn 2h, các nhà bán lẻ có thể mất 9 triệu USD doanh thu ngày Black Friday.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply