"Sao không làm nhà nước cho nó ổn định?": Thỏa hiệp với sự ổn định nhất thời, cả đời thành kẻ tụt hậuKinh doanh

Cuộc sống có thể tặng ta hoa hồng nhưng cũng rất có thể thử thách ta bằng gạch đá, quan trọng là ta sẵn sàng và chủ nhận đón nhận “nó” như thế nào.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply