Sáng nay khai mạc Hội nghị Trung ương 8Kinh doanh

Hội nghị Trung ương lần này sẽ tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược Biển Việt Nam và xem xét công tác nhân sự.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply