Sản xuất kinh doanh điện, EVN kêu lỗ hơn 1.300 tỷ đồngKinh doanh

Sản xuất kinh doanh điện, EVN kêu lỗ hơn 1.300 tỷ đồngTổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2017 là hơn 291 nghìn tỷ đồng, trong khi đó, doanh thu bán điện chỉ gần 290 nghìn tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply