Sản phẩm mới chứng quyền có bảo đảm (CW) trước giờ “G”: Cơ hội nào cho nhà đầu tư?Kinh doanh

Các công ty chứng khoán – bên tham gia “cuộc chơi” CW với vai trò tổ chức phát hành nhận định ra sao về sản phẩm mới này, cơ hội cho nhà đầu tư ra sao?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply