Sản phẩm Apple sắp bị đánh thuế 15%Kinh doanh

iPhone, iPad và MacBook sẽ phải đối mặt với mức thuế 15% kể từ tháng 12/2019, tăng từ mức 10% được công bố trước đó.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply