S&P nâng hạng tín nhiệm Việt Nam: Nhìn lại “bồ thóc” và đòn bẩyKinh doanh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng tiếp tục quan điểm “rắn” trong tăng trưởng tín dụng – điểm mà S&P có nhấn mạnh.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply