Saigon Cargo Service: Quý 2 lãi 133 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳKinh doanh

Saigon Cargo Service: Quý 2 lãi 133 tỷ đồng tăng 24% so với cùng kỳLuỹ kế 6 tháng đầu năm, Saigon Cargo Service đạt 240 tỷ đồng LNST tăng trưởng 21% so với cùng kỳ 2018.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply