Sacombank triệu tập ĐHĐCĐ trực tuyến năm tài chính 2019Kinh doanh

Các cổ đông của Sacombank sẽ thực hiện quyền cổ đông của mình với việc tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua hình thức trực tuyến.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply