Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.650 tỷ đồng, tiếp tục trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho nhân viênKinh doanh

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 2.650 tỷ đồng, tiếp tục trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch để thưởng cho nhân viênSo với năm 2018, mục tiêu lợi nhuận năm 2019 của Sacombank tăng 18%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply