Sacombank đạt gần 1.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018Kinh doanh

Sacombank đã công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 đạt gần 1.000 tỷ đồng, tương đương 54,2% kế hoạch năm.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply