Sacombank báo vượt 20% kế hoạch lợi nhuận 2018, nợ xấu xuống dưới 3%Kinh doanh

Sacombank báo vượt 20% kế hoạch lợi nhuận 2018, nợ xấu xuống dưới 3%Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank giảm mạnh về dưới 3% trên tổng dư nợ, thay vì mức hơn 4% đầu năm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply