Sabeco lấy ý kiến cổ đông về việc trích thêm 30 tỷ đồng vào Quỹ phát triển Khoa họcKinh doanh

Sabeco lấy ý kiến cổ đông về việc trích thêm 30 tỷ đồng vào Quỹ phát triển Khoa họcViệc trích bổ sung Quỹ phát triển Khoa học nhằm tiếp tục triển khai dự án Hệ thống lọc bia trong bằng công nghệ không sử dụng bột trợ lọc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply