Sabeco: Kế hoạch lợi nhuận giảm 19% năm 2018 dù mức tiêu thụ tăng 5%Kinh doanh

Theo Sabeco, sức tiêu thụ bia của Việt Nam tăng trưởng hằng năm 5% trong thời gian tới, nhưng năm 2018 công ty lên kế hoạch lãi ròng giảm 19%, còn trên 4.000 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply