Sabeco chi thêm nghìn tỷ trả cổ tức bổ sung cho năm 2018Kinh doanh

Sabeco chi thêm nghìn tỷ trả cổ tức bổ sung cho năm 2018Sabeco chốt danh sách cổ đông chi bổ sung cổ tức năm 2018 tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply