Quỹ tỷ USD do Dragon Capital quản lý tăng tỷ trọng VHMKinh doanh

Nhóm bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu VEIL với 28,25%, nhóm ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 với 21,29%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply