Quỹ tỷ đô Schroders nhiều khả năng sẽ tăng gấp đôi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục?Kinh doanh

Quỹ tỷ đô Schroders nhiều khả năng sẽ tăng gấp đôi tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục?Hiện tại, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục Schroder ISF Frontier Markets là 7,7%, tương ứng 77 triệu USD (1.788 tỷ đồng). Nếu được nâng tỷ trọng theo đúng benchmark là 18,2%, ước tính quỹ sẽ mua thêm khoảng 100 triệu USD cổ phiếu Việt Nam (2.300 tỷ đồng).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply