Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý tăng tỷ trọng Vinhomes trong quý 2Kinh doanh

Quỹ tỷ đô do Dragon Capital quản lý tăng tỷ trọng Vinhomes trong quý 2Ngoài VHM, VEIL còn có một cổ phiếu bất động sản nằm trong top 10 danh mục là KDH với tỷ trọng 6,38%. Hiện tại, nhóm bất động sản đang chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu VEIL với 28,25%.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply