Quỹ ngoại đến từ Hàn Quốc bán sạch cổ phiếu của HSC trước giờ “lăn chốt”Kinh doanh

Thời điểm bán ra ngay trước khi Chứng khoán HSC chốt danh sách cổ đông phát hành tăng vốn lên hơn 3.000 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply