Quý I/2019, Vietjet báo lãi trước thuế vận tải hàng không tăng trưởng 25,3%Kinh doanh

Quý I/2019, Vietjet báo lãi trước thuế vận tải hàng không tăng trưởng 25,3%Doanh thu từ hoạt động cốt lõi vận tải hàng không của hãng trong Quý I năm nay đạt 10.071 tỷ đồng, tăng gần 28%, trong đó doanh thu hoạt động phụ trợ đạt 2.647 tỷ đồng tăng 45,1% so với cùng kỳ năm trước.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply