Quỹ hưu trí của Trung Quốc có thể cạn kiệt sau 15 năm nữa?Kinh doanh

Tính toán của chuyên gia cho thấy quỹ hưu trí tỉnh Hắc Long Giang, tỉnh Liêu Ninh, tỉnh Thanh Hải và tỉnh Cát Lâm sẽ hết tiền trong năm nay.  
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply