Quy định đuổi học sinh viên bán dâm: Bộ trưởng Nhạ nói do “năng lực cá nhân ban soạn thảo”Kinh doanh

Bị truy trách nhiệm về quy định đuổi học sinh viên bán dâm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, ban soạn thảo đặc biệt cá nhân năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm kém đưa nội dung này vào, dẫn đến nhiều ý kiến xã hội.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply