Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb hút nhà đầu tưKinh doanh

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb hút nhà đầu tưMới gia nhập thị trường nhưng Quỹ Đầu tư Trái phiếu Mở rộng Chubb (CBPF), được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) thuộc Chubb đã được các nhà đầu tư cá nhân quan tâm. Vậy sức hút này đến từ đâu?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply