Quỹ bảo trì nhà chung cư cần bên thứ 3 giám sátKinh doanh

Quỹ bảo trì nhà chung cư cần bên thứ 3 giám sátCần tách bạch khoản tiền mua nhà nộp cho chủ đầu tư riêng, tiền bảo trì 2% nộp vào một tài khoản ủy thác của ngân hàng, không để chủ đầu tư thu.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply