Quý 2, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủKinh doanh

Quý 2, Kho bạc Nhà nước dự kiến huy động 80 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủKho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu chính phủ thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý 2 với tổng mức phát hành là 80 nghìn tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply