Quốc hội vừa thông qua 2 đạo luật quan trọng, tỷ lệ tán thành trên 90%Kinh doanh

Sáng 13/6, Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Đầu tư công (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành lần lượt là 91,32% vào 90,7%.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply