Quốc hội thông qua nới trần vay nước ngoài thêm 60.000 tỷ đồngKinh doanh

Quốc hội đã thông qua kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn, trong đó cho phép tăng mức trần nguồn vốn vay nước ngoài từ 300.000 tỷ đồng lên 360.000 tỷ đồng nhưng yêu cầu giảm tương ứng nguồn vốn vay trong nước để đảm bảo an toàn nợ công.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply