Quốc hội thông qua luật Giáo dục: Phải có đất mới được mở trường tưKinh doanh

Quốc hội thông qua luật Giáo dục: Phải có đất mới được mở trường tưBên cạnh một số trường dân lập xây mới đạt chuẩn, vẫn còn nhiều trường ở trong hoàn cảnh tạm bợ thuê mướn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply