Quốc hội sẽ bàn gì trong năm 2019 và 2020?Kinh doanh

Quốc hội sẽ bàn gì trong năm 2019 và 2020?Với tỷ lệ ủng hộ gần như tuyệt đối, Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và điều chỉnh chương trình năm 2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply