Quốc hội chốt chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2019 tối đa 6,8%, CPI khoảng 4%Kinh doanh

Quốc hội thông qua các chỉ tiêu chủ yếu là Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6-6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%; Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply