Quốc hội Anh giành quyền kiểm soát Brexit khỏi tay Thủ tướngKinh doanh

Quốc hội Anh giành quyền kiểm soát Brexit khỏi tay Thủ tướngĐộng thái của Quốc hội Anh cho thấy quyền lực Thủ tướng của bà May đã suy giảm nhiều…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply