Quên câu hỏi vô dụng “Bạn có khoẻ không?” đi, các chuyên gia tiết lộ đây mới là cách giao tiếp của người thành côngKinh doanh

Quên câu hỏi vô dụng “Bạn có khoẻ không?” đi, các chuyên gia tiết lộ đây mới là cách giao tiếp của người thành côngTheo các chuyên gia Harvard, câu hỏi “Bạn có khỏe không?” là bốn từ vô dụng nhất trong giao tiếp. Người hỏi không thực sự muốn biết, và người trả lời không nói sự thật. Những gì xảy ra tiếp theo là một cơ hội bị mất và sự trao đổi vô nghĩa với sự kết nối bằng không.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply