Quảng Ninh: Sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Vân ĐồnKinh doanh

Quảng Ninh: Sớm thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế Vân ĐồnThủ tướng Chỉnh phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng Vân Đồn trở thành vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm các thành phố đáng sống nhất châu Á – Thái Bình Dương.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply