Quảng Ninh: Khu đô thị phức hợp 7 tỷ USD phải chờ Thủ tướng phê duyệtKinh doanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, lập báo cáo thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply