Quản trị doanh nghiệp Việt sẽ gặp khó trong kỷ nguyên số?Kinh doanh

Hầu hết các doanh nghiệp lớn của Việt Nam dù đã niêm yết nhưng vẫn chưa có được mô thức quản trị tài chính theo chuẩn mực quốc tế và đây sẽ là thách thức trong kỷ nguyên số.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply