Quản lý thị trường: “Bán tôm hùm đất cấp đông cũng có thể bị xử lý”Kinh doanh

Lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, tùy tính chất vụ việc, vẫn có thể thu hồi, xử lý việc bán hôm hùm đất cấp đông.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply