Quản lý tài sản hạn chế rủi ro như thế nào đối với dự án bất động sản?Kinh doanh

Quản lý tài sản hạn chế rủi ro như thế nào đối với dự án bất động sản?Ông Gareth Powell, Giám đốc Bộ phận Quản lý tài sản bất động sản của JLL Việt Nam cho rằng, quản lý tài sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và sự hài lòng của cư dân. Việc hoạch định chiến lược và quy trình hoạt động hợp lý sẽ giúp chủ đầu tư đạt được mục tiêu này.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply