Quản lý hàng nghìn ha đất, sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ nhưng Sagri chỉ tạo ra 47 tỷ đồng lợi nhuậnKinh doanh

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV đang quản lý hơn 7.000 ha đất và tổng tài sản đến cuối năm 2017 gần 3.000 tỷ đồng, nhưng năm 2017 Sagri chỉ tạo ra được hơn 47 tỷ đồng lợi nhuận, đạt gần 30% kế hoạch đã đề ra.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply