Quan điểm: Tăng trưởng GDP dựa vào FDI có “bào mòn” nguồn lực quốc gia?Kinh doanh

Câu chuyện thu hút FDI để tăng trưởng GDP và ưu đãi cho khối doanh nghiệp này đang đặt ra câu hỏi: liệu nguồn lực đó có thực sự giúp GDP tăng trưởng hiệu quả?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply