Quan điểm khác biệt về sự riêng tư của Facebook và GoogleKinh doanh

Trong khi Mark Zuckerberg bàn về những kế hoạch tương lai, Sundar Pichai đã trình diễn những cải tiến về quyền riêng tư ở hiện tại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply