Quan chức 14 Bộ sẽ bị cấm kinh doanh trong ngành 2 năm đầu về hưu?Kinh doanh

Quan chức 14 Bộ sẽ bị cấm kinh doanh trong ngành 2 năm đầu về hưu?Theo đề xuất, quan chức về hưu hoặc thôi việc của 14 Bộ không được kinh doanh lĩnh vực mình quản lý trong thời gian 12- 24 tháng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply