Quá tải điện mặt trời tại Bình Thuận: “Không có hạ tầng truyền tải thì sản xuất làm gì?”Kinh doanh

TS. Đào Trọng Tứ nhấn mạnh, cần chú trọng đến việc phát triển hạ tầng đi liền với phát triển năng lượng tái tạo vì nếu không có đường truyền thì sản xuất là vô nghĩa.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply