PYN Elite: Giá trị giao dịch chỉ tăng 13% trong 2 năm, không tương xứng với tốc độ tăng vốn hóaKinh doanh

Giá trị danh mục của PYN Elite giảm 2,8% trong tháng 4 nhưng Quỹ vẫn tỏ ra tích cực với các cổ phiếu ngân hàng trong danh mục. Quỹ cũng nhận thấy thị trường có vấn đề về thanh khoản.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply