PVX: Quý 1/2019 lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồngKinh doanh

PVX: Quý 1/2019 lãi vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồngNhờ được hoàn nhập giảm giá các khoản đầu tư gần 86 tỷ đồng mới giúp PVX không thua lỗ trong quý 1/2019.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply